Menu Close

Niigata

japan

Kyu Niigata zeikan chosya

Niigata Furumachi

Related Links (Japanese)

Kyu Ozawake Jutaku

Kyu Ozawake Jutaku

Related Links (Japanese)

Saito Family Summer Villa

Saito Family Summer Villa

Saito Family Summer Villa gardens

Related Links (Japanese)

Oppoji

Related Links (Japanese)

Sugatani fudo

Related Links (Japanese)

Kasugayama castle

Related Links (Japanese)

Takada castle

Related Links (English)

Shibata castle

Related Links (Japanese)

Yahiko Jinja

Echigo Ichinomiya Yahiko Jinja

Related Links (Japanese)

Mount Yahiko

Related Links (Japanese)

Murakami

Murakami (Japanese)

Related Links (Japanese)

Katagai fireworks

Katagai fireworks(Japanese)

Kota Jinja

Echigo Ichinomiya Kota Jinja

Related Links (Japanese)

Amatsu Jinja

Echigo Ichinomiya Amatsu Jinja

Related Links (Japanese)

Food of Niigata

Local Specialties

Food of Niigata (Japanese)

Noppe

Hegisoba

Hegisoba (Japanese)

Sado mozuku

Tochio no aburaage

Italian

Itoigawa black yakisoba

Gengyo

Gengyo

Gengyo (Japanese)

Kanzuri

Wappameshi

Sake no Oshizushi

Niigata ramen

Karatsuki Ebiage

Nigisuage

SakeKonbumaki

Tarajiru

Ankonabe

Sweets of Niigata

Traditional sweets of Niigata / Local Specialties

Sasadango

Sawane dango

Mameten

Kasenjoki

Banana cream bread

Tanabe no karinnto

Kuromits uagemochi

Sekikawamura

Watanabe House(National important cultural properties)

Watanabe House(National important cultural properties)

Sato House(National important cultural properties)

Tsuno House(Prefecturally-designated cultural property)

Saito Clinic

Related Links (Japanese)

Teradomari Fish Market

Related Links (Japanese)

Niigata Honcho ichiba market

Related Links (Japanese)

Sadogashima island

Sado ferry

Related Links (Japanese)

Onsen in Niigata

Echigo nagano onsen

Related Links (Japanese)

Tochiomata onsen

Related Links (Japanese)

Matsunoyama onsen

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese)

Sado yawata onsen

Related Links (Japanese)

Mikunitoge onsen

Related Links (Japanese)

Oyama onsen

Kirigatake onsen

Closed at the end of March 2017

Maruyama onsen

Related Links (Japanese)

Ueno kosen

Related Links (Japanese)

Katsuranoseki onsen

Related Links (Japanese)

Scenery of Niigata

Uonuma

Teradomari

Nou

Itoigawa

Kashiwazaki

Niigata port

Naeba Ski resort


Related Links (English)

Official Link