Menu Close

Oita

japan

Usuki No Sekibutsu

Usuki No Sekibutsu (Japanese)

Usuki castle

Related Links (Japanese)

Ryugenji

Three-story pagoda, Ryugenji

Related Links (Japanese)

Oka castle ruins

Related Links (Japanese)

Nakatsu castle

Related Links (Japanese)

Okudaira jinja

Oita castle

Related Links (Japanese)

Saiki castle

Related Links (Japanese)

Saiki bukeyashiki dori

Saeki bukeyashiki dori

Related Links (Japanese)

Kitsuki Castle

Related Links (Japanese)

Historical townscape of Kitsuki

Related Links (Japanese)

Beppu

Related Links (Japanese)

Kannawa onsen

Related Links (Japanese)

Oniiwabozu Jigoku

Umi Jigoku

Yama Jigoku

Kamado Jigoku

Oniyama Jigoku

Shiroike Jigoku

Chinoike Jigoku

Tatsumaki Jigoku

Related Links (Japanese)

Myoban Jizoku

Bozu Jigoku

Beppu tower

Related Links (Japanese)

Mount Yufudake

Hita Okan

Related Links (Japanese)

Yufuin onsen

Kinrinko

Shitanyu

Domoto no yu

Gakuunsai rokujizo to

Related Links (Japanese) Information of Yufuin onsen

Related Links (Japanese) Accommodation of Yufuin onsen

Honoo honome jinja

Honoo honome jinja Chugu

Related Links (Japanese)

Shidakako

Related Links (Japanese)

Kagurameko

Related Links (Japanese)

Kabeyu Onsen

Related Links (Japanese)

Kokonoe Yume Otsuribashi

Related Links (Japanese)

Yunohira onsen

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese)

Food of Oita

Local Specialties

Dangojiru

Toriten

Torimeshi

Sekiaji

Gomadashi Udon noodle

Atsumeshi / Ryukyu / Hyugadon

Hita Yakisoba

Ayu no Uruka

Sweets of Oita

Traditional sweets of Oita / Local Specialties

Yaseuma

Kakurenbo Mnju

Imodango

Purin-dora

Yabakei

Shin-Yabakei

Yabakei(Japanese)

UraYabakei

Related Links (Japanese)

Kumo Hachimangu

Related Links (Japanese)

Hita

Related Links (Japanese)

Meisaiiro daiichi kousekihashi

Related Links (Japanese)

Kamezuka kofun

Related Links (Japanese)

Scenery of Oita

Higashi beppu station

Official Link