Menu Close

Saga

japan

Saga castle

Saga castle (Japanese)

Karatsu castle

Related Links (Japanese)

Niji No Matsubara

Related Links (Japanese)

Yobuko

Related Links (Japanese)

Kabejima

Related Links (Japanese)

Tajima Jinja

Tajima Jinja (Japanese)

Takeo

Takeo Onsen

Takeo Jinja

Takeo no Okusu

Related Links (Japanese)

Mifuneyama rakuen

Related Links (Japanese)

Yutoku Inari Jinja

Related Links (Japanese)

Ureshino-shi, Shiotatsu

Ureshino-shi, Shiotatsu Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Related Links (Japanese)

Kashima-shi, Hamanakamachi Hachihongijuku

Hamanakamachi Hachihongijuku, Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Related Links (Japanese)

Kashima-shi, Hamasyozumachi Hamakanayamachi

Hamasyozumachi Hamakanayamachi, Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Related Links (Japanese)

Food of Saga

Local Specialties

Yobuko no Ika

Ariakenori

Mutsugoro no Kanroni

Taromen

Matsuurazuke

Ganzuke (Ganizuke)

Umitake Kasuzuke

Syoga no Misozuke

Sweets of Saga

Traditional sweets of Saga / Local Specialties

Ikkoko

Maruboro

Hizen Ogi Yokan

Scenery of Saga

Official Link