Sunrise in Japan

Awaji, Hyogo Prefecture Taito-ku, Tokyo Aso, Kumamoto Prefecture Yakushima, Kagoshima Prefecture Yakushima, Kagoshima Prefecture Hamamatsu-shi, Shizuoka Prefecture Hamamatsu-shi, Shizuoka Prefecture Hamamatsu-shi, Shizuoka Prefecture Ritsurin Park, Takamatsu, Kagawa Prefecture Ritsurin Park, Takamatsu, Kagawa Prefecture Kushiro-shi, Hokkaido Matsue, Shimane Prefecture Shimabara, Nagasaki Prefecture Shimabara, Nagasaki Prefecture Shimabara, Nagasaki Prefecture Kunohegun, Iwate Prefecture …