Menu Close

Iwate

japan

Hiraizumi, CHusonji

Konjikido, Ooido

Chusonji

Chusonji(Japanese)

Motsuji

Motsuji

Motsuji(Japanese)

Site of Muryokoin

Site of Muryokoin(Japanese)

Site of Kanjizaioin

Site of Kanjizaioin(Japanese)

Kinkeizan

Related Links (Japanese)

Kitayamazaki

Related Links (Japanese)

Tono

Tono (Japanese)

Daimon jinjya

Daimon jinjya(Japanese)

Magariya

Magariya (Japanese)

Geto Onsen

Related Links (Japanese)

Food of Iwate

Local Specialties

Morioka reimen

Morioka Jajamen

Sobasuiton

Iso Ramen

Sweets of Iwate

Traditional sweets of Iwate / Local Specialties

Keiran

Keiran (Japanese)

Ganzuki

Ganzuki (Japanese)

Nanbu Senbei

Nanbu Senbei (Japanese)

Morioka castle

Related Links (Japanese)

Shiba castle

Related Links (Japanese)

Shiratoritate

Related Links (Japanese)

Takkoku no Iwaya

Takkoku no Iwaya(Japanese)

Ryusendo

Ryusendo(Japanese)

Fumonji

Related Links (Japanese)

Koiwai farm Ipponzakura

Related Links (Japanese)

Scenery of Iwate

Sanriku line

Rikuchu Nakano

Geibikei

Official Link