Kanzeonji

Kanzeonji
Dazaifu-shi, Fukuoka.

Location