Menu Close

Kochi

japan

Katsurahama beach

Katsurahama beach (Japanese)

Cape Muroto

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese) Accommodation of Cape Muroto area

Mikurodo and Shinmeikutsu

Mikurodo (Left)and Shinmeikutsu(Right)

Related Links (Japanese)

Hotsumisakiji

Related Links (Japanese)

Kannoura Hachimangu

Kannoura Hachimangu(Japanese)

Kannoura Station

Related Links (Japanese)

Cape Ashizuri

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese) Accommodation of Cape Ashizuri area

Kochi castle

Related Links (Japanese)

Aki castle

Aki castle (Japanese)

Doikachu

Doikachu (Japanese)

Niyodo river

Related Links (Japanese)

Shimanto river

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese) Accommodation of Shimanto River area

Tosa kure


Kure Hachimangu

Kure Hachimangu (Japanese)

Kure Taisho market

Kure Taisho market (Japanese)

Related Links (Japanese) Tourism information of Tosakure

Related Links (Japanese) Accommodation of Tosakure

Food of Kochi

Local Specialties

Katsuo no tataki

Shimanto river eel

Kimosui

Kawagani from Shimanto river

Dorome

Saba no Bozushi

Hijiki no Kakiage

Utsubo no Karaage

Ayu no Sugatazushi

Mejika no Namabushi

Tachiuo no Kaisamazushi

Tachiuo no Kaisamazushi(Japanese)

Kawaebi no Karaage

Nabeyaki ramen

Nirogi

Nigisu

Syuto

Sweets of Kochi

Traditional sweets of Kochi / Local Specialties

Imokenpi

Choko Kenpi

Aonori senbei / Yuzu senbei

Boshipan

Scenery of Kochi

Kochi Station

Official Link