Menu Close

Nagano

japan

Tsumagojuku

Tsumagojuku / Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Tsumagojuku (Japanese page)

Zenkoji temple

Zenkoji temple (Japanese page)

Shiraito falls

Shiraito falls (Japanese page)

Matsumoto Castle

Matsumoto Castle (English page)

Matsumoto Castle (Japanese page)

Related Links (Japanese)

Matsumoto

Nakamachi dori

Related Links (Japanese)

The former Kaichi School

Related Links (Japanese)

The former Matsumoto High School

Related Links (Japanese)

Lake Suwa

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese) Accommodation around Lake Suwa area

Suwa Taisha

Kamisha Maemiya

Kamisha Honmiya

Shimosha Harumiya

Shimosha Akimiya

Related Links (Japanese)

Manji no Sekibutsu

Related Links (Japanese)

Takashima Castle

Related Links (Japanese)

Matsushiro Castle

Related Links (Japanese)

Komoro Castle

Related Links (Japanese)

Honzawa Onsen

Honzawa Onsen「Unjo no Yu」

Related Links (Japanese)

Takamine Onsen

Takamine Onsen
Takamine Onsen

Related Links (Japanese)

Nozawa Onsen

Related Links (Japanese) Tourism information Of Nozawa Onsen

Related Links (Japanese) Accommodation in Nozawa Onsen

Naraijuku

Naraijuku, Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Naraijuku (Japanese page)

Related Links (Japanese)

Fukushimajuku

Fukushimajuku (Japanese page)

Un’nojuku

Unnojuku Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Related Links (Japanese)

Ueda Castle

Ueda Castle (Japanese page)

Tazawa Onsen

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese)

Gandenji

Related Links (Japanese)

Sashikiri gorge

Related Links (Japanese)

Komagane

Senjojiki kar

Komagatake Jinja

Senjojiki kar (Japanese page)

Kozenji

Related Links (Japanese)

Hono enka

Hono enka (Japanese page)

Anrakuji

Miwamori jinja (Miwasya)

Ueda shiono jinja

Related Links (Japanese)

Daihoji

Related Links (Japanese)

Kutsukake no Ushikatayado

Related Links (Japanese)

Otarimura

Related Links (Japanese)

Otari Onsen

Related Links (Japanese)

Kamaike

Related Links (Japanese)

Happo One

Related Links (Japanese)

Former Nakamura House

Related Links (Japanese)

Aoni Settlement

Aoni, Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

Related Links (Japanese)

Togakushi

Togakushi Jinja

Kagamiike

Related Links (Japanese)

Food of Nagano

Local Specialties

Nagano Local food (Japanese page)

Soba (Shinsyu soba)

Soba

Soba, Togakushi

Soba

Soba, Ina

Soba

Soba, Ueda

Soba

Soba, Nagano

Soba

Soba, Tsugaike

Soba

Soba, Takato

Soba

Soba, Saku

Soba, Suwa

Shinsyu soba (Japanese page)

Oyaki

Oyaki (Japanese page)

Nozawana

Nozawana (Japanese page)

Nozawana no Tenpura

Nozawana no Tenpura (Japanese page)

Basashi

Basashi (Japanese page)

Otaguri

Otaguri (Japanese page)

Yatara

Yatara (Japanese page)

Ayu no Sashimi

Sauce Katsudon

Sauce Katsudon (Japanese page)

Ina romen

Ina romen (Japanese page)

Sunkisoba

Sunkisoba (Japanese page)

Umakadon

Onikakesoba

Shinsyu salmon

Iwana

Hachi no ko

Hachi no ko (Japanese page)

Inago

Kuri okowa

Katsu ramen

Kanten udon

Matsutake no dobinmushi

Mukago no misoae

Carp cuisine

Kurobe Dam Curry

Misozuke

Sasazushi

Sanzokuyaki

Ozanza

Sweets of Nagano

Traditional sweets of Nagano / Local Specialties

Goheimochi

Goheimochi (Japanese page)

Yamagaki

Metoba no Tsuki

Gotenmochi

Agemochi Shinsyumisodare

Yukigeanzu

Obuse kurirakugan

Shibu Onsen

Related Links (Japanese)

Related Links (Japanese)

Shiga Kogen

Shiga Kogen in Autumn (Japanese page)

Hasuike

Maguse Onsen

Related Links (Japanese)

Akiyamago

Related Links (Japanese)

Yashiki Onsen

Related Links (Japanese)

Mount Chogatake

Mount Chogatake (Japanese page)

Takato

Related Links (Japanese)

Takato castle

Related Links (Japanese)

Scenery of Nagano

ueda

Official Link