Menu Close

Saitama

japan

Kawagoe

Kawagoe Million Lights Summer Festival

Kawagoe Matsuri

Kawagoe (Japanese) | Kawagoe Snow | Kawagoe Million Lights Summer Festival

Kawagoe castle

Related Links (Japanese)

Kitain(Kawagoedaishi)

Related Links (Japanese)

Nakain

Related Links (Japanese)

Senba tosyogu

Related Links (Japanese)

Hie jinja

Related Links (Japanese)

Miyoshino jinja

Miyoshino jinja (Japanese)

Renkeiji

Related Links (Japanese)

Kawagoe kumano jinja(Zeni-arai Benzaiten)

Related Links (Japanese)

Kawagoe Hachimangu

Related Links (Japanese)

Chokiin

Related Links (Japanese)

Kawagoe Hikawa Jinja

Related Links (Japanese)

Jigenji

Related Links (Japanese)

Heirinji temple

Heirinji temple (Japanese)

Mount Kumotori

Mount Kumotori (Japanese)

Hanno

Related Links (Japanese)

Misegura Kinujin

Related Links (Japanese)

Kannonji temple

Related Links (Japanese)

Suwa hachiman jinja

Noninji temple

Related Links (Japanese)

Mount Tenran

Related Links (Japanese)

Yoshimi Hyakuana

Yoshimi Hyakuana (Japanese)

Hachigata castle ruin

Related Links (English)

Iwatsuki castle ruin

Related Links (English)

Matsuyama castle ruin

Related Links (English)

Oshi castle

Oshi castle (Japanese)

Yamada castle ruin

Yamada castle ruin (Japanese)

Hikawa Jinja

Related Links (Japanese)

Nanbata castle ruins

Nanbadajo park

Old Osawa house

Related Links (Japanese)

Tofukuji

Daikan’non

Related Links (Japanese)

Toenji

Related Links (Japanese)

Shikishima jinja

Related Links (Japanese)

Hodoji

Related Links (Japanese)

Mizuko Kaizuka

Related Links (Japanese)

Daioji

Shinrin Koen

Shinrin Koen (Japanese)

Kuroyama santeki

Kuroyama santeki (Japanese)

Hoonji

Related Links (Japanese)

Old Takahashi’s Residence

Related Links (Japanese)

Chichibu

Nagatoro gorge and Iwadatami

Related Links (Japanese)

Nagatoro station

Related Links (Japanese)

Kamayama jinja

Related Links (Japanese)

Mitsumine jinja

Related Links (Japanese)

Chichibuko (Lake chichibu)

Related Links (Japanese)

Kaminiwa cave

Related Links (Japanese)

Food of Saitama

Local Specialties

Soba

Nakatsugawaimo

Syakushinazuke

Syakushinazuke (Japanese)

Soka senbei

Kazo udon

Niboto

Niboto (Japanese)

Musashino Udon

Nikujiru udon

Fukayanegi

Higashimatsuyama Yakitori

Fry

Gyoda jelly fry

Gyoda jelly fry (Japanese)

Suttate

Suttate (Japanese)

Kawagoe yakisoba (Kawagoe futomen yakisoba)

Kawagoe futomen yakisoba (Japanese)

Kawagoe Imoudon

Kasukabe yakisoba

Kasukabe yakisoba (Japanese)

Tofu ramen

Tofu ramen (Japanese)

Koedo beer

Sweets of Saitama

Traditional sweets of Saitama / Local Specialties

Yukikuma

Anbinmochi

Iga manju

Tansan manju

Tansan manju (Japanese)

Gokabou

Koganeimo

Kame no Monaka

Kamedora

Sweet potato "Beniakakun"

Scenery of Saitama

Saitama super arena

Seibu Line

Tobu tojo line

Kawagoe line

Hachiko line

Chichibu line

Official Link