Menu Close

Tottori

japan

Sakaiminato

Sakaiminato (English)

Sakaiminato (Japanese)

Mitokusan Nageiredo

Mitokusan Nageiredo (Japanese)

Shitori Jinja

Related Links (Japanese)

Tottori Sand Dunes (Tottori sakyu)

Related Links (Japanese)

Tottori castle

Related Links (Japanese)

Yabase castle

Related Links (Japanese)

Misasa onsen

Misasa onsen (Kawaraburo) (*)

Misasa onsen in winter(*)

(* = Photo : Tottori prefecture)

Related Links (English)

Related Links (Japanese) Accommodation of Misasa Onsen

Onsen in Tottori

Iwai onsen(*)

Marumo onsen(*)

Tottori onsen(*)

Yoshioka onsen (*)

Hamamura onsen (Jibikiami festival) (*)

Shikano onsen(*)

Togo onsen / Lake togo (*)

Togo onsen・Ryuhokaku(*)

Hawai onsen(*)

Sekigane onsen(*)

Kaike onsen(*)

Yumeminato onsen(*)

(* = Photo : Tottori prefecture)

Related Links (Japanese)

Kurayoshi

Related Links (English)

Mount Daisen

Related Links (Japanese)

Food of Tottori

Local Specialties

Ikasumi curry

Gyukotsu ramen

Gyukotsu ramen (Japanese)

Nonokomeshi

Saji pear sherbet

Kamenote (Pollicipes pollicipes)

Kamenote no osuimono

Igisu

Igisu (Japanese)

Nijyuseikinashi

Tofu chikuwa

Tofu chikuwa (Japanese)

Nagaimomaki

Bukkake Gyunyu Meshi

Tottori beef

Agozushi

Taichikuwa

Tenpura

Tsudakabuzuke

Kuromo

Daisensoba

Rakkyo (Shallots)

Other foods to eat in Tottori

Mosaebi no shioyaki

Yakiikatenpura

Oiri(*)

Ayuno shioyaki / Sugatazushi (*)

Mitokudofu(*)

Iwashidangojiru(*)

Benizuwaigani (*)

Hatazushi (*)

Dogi no nitsuke (*)

Igaimeshi / Igaijiru (*)

Azuki zoni (*)

Daisen okowa(*)

Sakyu rakkyo (*)

(* = Photo : Tottori prefecture)

Scenery of Tottori

Togoike

Kozanike

Sanin Kaigan National Park

Local products

Yumihamagasuri (*)

Yumihamagasuri (*)

Yodoegasa (*)

Insyuwashi (Aoyawashi) (*)

Washi lamp (*)

Inkyuzanyaki (*)

Inkyuzanyaki(*)

Nagashibina (*)

Kazuwayaki (*)

Ushinotoyaki(*)

Hakota ningyo(*)

Hosyoinyaki (*)

Kirin shishimai(*)

Hojo tsuchi ningyo (*)

Shinden no Ningyo joruri (*)

Eto jyunishi (Local toy) (*)

(* = Photo : Tottori prefecture)

Recommended Tourist Destinations in Tottori

Daisenji (*)

Kawahara castle (*)

Amedaki falls(*)

Hakuto no Isaribi (*)

Sanin Kaigan National Park (Natanegoto) (*)

Evening landscape of Sengan Matsushima(*)

Sanin Kaigan National Park
(Higashihama kaigan) (*)

Sanin Kaigan National Park
(Kugami kaigan) (*)

Sanin Kaigan National Park (Kohaneo kaigan) (*)

Kohaneo Kaigan in winter (*)

Uradome kaigan (Kamogaiso kaigan) (*)

Masumizu kogen (*)

Snow scene of Mount Daisen top hut(*)

Ayame pond (*)

Ube jinja(*)

Sugi jinja (*)

(* = Photo : Tottori prefecture)

Official Link