Menu Close

Kyoto

japan

Tenryuji

Tenryuji

Nonomiya jinja

Nonomiya jinja (Japanese)

Seiryoji

Seiryoji (Japanese)

Kinkakuji

Kinkakuji

Ginkakuji

Ginkakuji

Ginkakuji (Japanese)

Nijo-jo castle

Nijo-jo castle

Kiyomizudera

Kiyomizudera

Jojyakkoji

Jojyakkoji (Japanese)

Hokyoin

Hokyoin (Japanese)

Adashino nenbutsuji

Shimogamo Jinja (Kamomioya jinja)

Shimogamo Jinja (Japanese)

Yasaka jinja

Kozanji

Kozanji (Japanese)

Chionin

Chionin (Japanese)

Fushimi Inari jinja

Myomanji

Ryoanji

Ryoanji (Japanese)

Ohara Sanzenin monseki

Jakkoin


Ninnaji

Ninnaji (Japanese)

Nisonin

Nisonin (Japanese)

Togetsukyo bridge

Related Links (Japanese)

Byodoin

Byodoin (Japanese)

Ujigami jinja

Ujigami jinja (Japanese)

Kenninji

Related Links (Japanese)

Kifune jinja

Kifune jinja (Japanese)

Kamigamo jinja

Kamigamo jinja (Japanese)

Toji

Toji(Japanese)

Kanchiin

Related Links (Japanese)

Ine, Funaya

Ine, Funaya (Japanese)

Urashima Jinja

Urashima Jinja (Japanese)

Amanohashidate

Amanohashidate (Japanese)

Kitano Tenmangu

Related Links (Japanese)

Heian Jingu

Related Links (Japanese)

Motogion Nagi Jinja

Related Links (Japanese)

Yosanocho Kaya

Related Links (Japanese)

Food of Kyoto

Local Specialties

Namafu

Yuba

Hamo no otoshi

Heshikozushi

Kamonasu no Dengaku

Kuromame

Shippoku udon

Senmaizuke

Mibunazuke

Chirimen zansyo

Barazushi

Aburimochi

Yatsuhashi

Gion Matsuri

Related Links (Japanese)

San’neizaka

Related Links (Japanese)

Gion Shinbashi

Related Links (Japanese)

Saga toriimoto

Kamigamo

Miyama

Scenery of Kyoto

Mizuhiki

Pontocho

Related Links (Japanese)

Ujibashi bridge

Related Links (Japanese)

Fushimi

Related Links (Japanese)

Fushimi Castle

Related Links (Japanese)

Sagano Bamboo forest

Official Link