Menu Close

Fukuoka

japan

Hakozakigu

Hakozakigu (Japanese)

Food of Fukuoka

Local Specialties

Tonkotsu ramen noodle (Hakata ramen)

Hakata ramen
Hakata ramen

Kurume Ramen


Okyuto

Gameni(Chikuzen-ni)

Hakata Udon noodle

Gomasabadon

Syonsyon

Mentaiko

Isoginchaku no Karaage (Fried Sea anemone)

Hakata Motsunabe

Fukuoka Tetsunabe Gyoza

Yaki Ramen

Yaki Ramen

Mizutaki

Yaki curry (Baked curry)

Yaki curry

Yaki curry (Japanese)

Umegaemochi

Tsurunoko

Yatai food stalls along the Naka River

Related Links (English)

Kushida Jinja

Related Links (Japanese)

Hakata Gion Yamakasa

Hakata Gion Yamakasa (Japanese)

Sumiyoshi Jinja

Sumiyoshi Jinja
Sumiyoshi Jinja

Related Links (Japanese)

Dazaifu Tenmangu

Related Links (Japanese)

Munakata Taisha

Related Links (Japanese)

Waka Hachiman jinja

Waka Hachiman jinja(Japanese)

Oiwa Koboin Magaibutsu

Kagamiyama jinja

Related Links (Japanese)

Kagamigaike

Related Links (Japanese)

Buzen kokubunji

Related Links (Japanese)

Fukuoka Castle

Related Links (Japanese)

Fukuokaken Gokoku Jinja

Related Links (Japanese)

Dazaifuato

Dazaifuato (Japanese)

Tochoji

Related Links (Japanese)

Fugenzan Mangyoji

Related Links (Japanese)

Ono Castle

Related Links (Japanese)

Kurume Castle

Related Links (Japanese)

Iwaya Castle

Related Links (Japanese)

Kokura Castle

Related Links (Japanese)

Akizuki castle

Akizuki castle(Japanese)

Related Links (Japanese)

Townscape of Akizuki

Mizuki ruins

Related Links (Japanese)

Chikugoyoshii

Related Links (Japanese)

Ukiha city Niikawa Tagomori

Related Links (Japanese)

Yame Kuroki

Tsue Shrine

Related Links (Japanese)

Nekoo castle(Kuroki castle)

Related Links (Japanese)

Yame Fukushima

Related Links (Japanese)

Kusano

Susanoo jinja

Sennenji

Related Links (Japanese)

Yahagi

Related Links (Japanese)

Takara Jinja

Related Links (Japanese)

Mojiko Station

Mojiko Station (Japanese)

Fukuoka Tower

Related Links (Japanese)

Yanagawa

Related Links (Japanese)

Local products

Hakata hariko

Hakatakoma

Heisukefude

Hakata Shibori

Hakata magemono

Hakata Traditional Craft Center | Traditional crafts of Fukuoka

Official Link