Hotsumisakiji

Hotsumisakiji
Muroto-misaki-cho, Muroto-shi, Kochi.

Location