Kumohachimangu

Kumohachimangu
Nakatsu-shi, Oita.

Location