Mount Iwate

Mount Iwate as seen from Shizukuishi, Iwate.
Shizukuishi-cho, Iwate.

Location