Menu Close

Okinawa

japan

Syuri castle

Syuri castle (Japanese)

Katsuren jo castle

Katsuren jo castle (Japanese)

Nakagusuku castle

Nakagusuku castle (Japanese)

Nakijin castle

Nakijin castle (Japanese)

Zakimi castle

Zakimi castle (Japanese)

Seifa Utaki

Seifa Utaki (Japanese)

Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu

Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu (Japanese)

Shikinaen

Shikinaen (Japanese)

Tamaudon

Tamaudon (Japanese)

Sonohyan Utaki Ishimon

Sonohyan Utaki Ishimon (Japanese)

Food of Okinawa

Okinawan cuisine / Local cooking of Okinawa / Gourmet of Okinawa

Food of Okinawa (Japanese)

Okinawa soba

Okinawa soba (Japanese)

Fuchiba jushi

Kufa jushi

Gurukun no Karaage

Shimadako no Karaage

Taco-Rice

Irabucha no Sashimi

Gurukun no Sashimi

Yakogai no Sashimi

Umibudo

Sukugarasu dofu

Tofuyo

Maasuni

Aasajiru

Ishigakigyu no Sashimi

Adan no tenpura

Rafuti (Rafute)

Goya Chanpuru

Goya Chanpuru (Japanese)

Somin Chanpuru (Somen Chanpuru)

Uncheba Chanpuru

Nabera Chanpuru

Fu Chanpuru (Fu irichi)

Papaya irichi

Bitaro no Butter yaki

Mimiga

Suchika

Gazami

Awamori


Papaya no misozuke

Duruten

Sweets of Okinawa

Traditional sweets of Okinawa / Local Specialties

Sata andagi

Zenzai

Chinsuko

Okinawa mango

Public Market in Naha

Related Links (Japanese)

Churaumi Aquarium

Related Links (English)

Kourijima island

Kouri ohashi bridge

Related Links (Japanese)

Ryukyumura

Ryukyumura (Japanese)

Related Links (Japanese)

Hiji Otaki falls

Related Links (Japanese)

Todoroki no Taki

Related Links (Japanese)

Shiokawa river

Related Links (Japanese)

Bise no Fukugi row

Related Links (Japanese)

Henzajima island

Related Links (Japanese)

Hamahigajima island

Related Links (Japanese)

Amanji(Grave of Amamichu)

Amanji (Japanese)

Shirumichu hallowed ground

Shirumichu hallowed ground (Japanese)

Nakamura House

Related Links (Japanese)

Zanpa Misaki (Cape Zanpa)

Related Links (Japanese)

Gesashi no Hirugi

Gesashi no Hirugi (Japanese)

Related Links (Japanese)

Heiwa kine koen (Peace Memorial Park)

Related Links (Japanese)

Taketomijima island

Related Links (Japanese)

Iriomotejima island

Haemida no hama

Hoshizuna no hama

Akazaki

Related Links (Japanese)

Yubu island

Related Links (Japanese)

Ishigaki island

Sukuji beach

Kabira Bay

Limestone cave

Hirakubozaki

Hirakubozaki lighthouse

Uganzaki lighthouse

Miyaradonchi

Related Links (Japanese)

Torinji

>

Torinji (Japanese)

Iheyajima

Related Links (Japanese)

Scenery of Okinawa

Official Link