Teshio-cho, Sarakishi, Hokkaido

Teshio-cho, Sarakishi, Hokkaido.

Location