Zojoji and Tokyo tower

Zojoji.

4-7-35, Shiba-koen, Minato, Tokyo

Location