Mitama Matsuri

Mitama Matsuri
Chiyoda-ku, Tokyo.

Location