Higashi-ueta, Takamatsu

Higashi-uetacho, Takamatsu-shi, Kagawa

Location