Itsukushima Jinja, Aizu-wakamatsu, Fukushima

Itsukushima Jinja
Aizu-wakamatsu, Fukushima

Location