tsurunoyu onsen

Tsurunoyu onsen
Senboku-shi, Akita.

Location