Tokuyama Daijingu

Tokuyama Daijingu
Matsumae, Hokkaido

Location