Tappisaki Lighthouse

Tappisaki Lighthouse
Minmaya, Sotogahamacho, Higashi-tsugarugun, Aomori.

Location