Uda Mikumari Jinja

Uda Mikumari Jinja
Utano-furuichiba, Uda-shi, Nara.

Location