Daigoji
Daigoji, Kondo

Daigoji
Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto.

Location