Goshikinuma

Goshikinuma
Kitashiobaramura, Fukushima.

Location