Hamarikyu Gardens

Hamarikyu Gardens
Chuo-ku, Tokyo.

Location