Ura-yabakei

Ura-yabakei
Yabakeimachi, Nakatsu-shi, Oita.

Location