Shirakawago

Shirakawago in the season of fresh green.
Shirakawa Village, Gifu.

Location