Nagatoro station
Nagatoromachi, Saitama.

Location