Tsuno-jinja

Tsuno Jinja
Tsuno-cho, Miyazaki.

Location