Kakunodate

Kakunodate Bukeyashiki in winter.
Kakunodate, Senboku-shi, Akita.

Location