Mount Fuji, syonan beach, Kamakura-shi

Mount fuji as seen from Syonan Beach.
Kamakura-shi, Kanagawa.

Location