Sarushima

Sarushima, Yokosuka-shi, Kanagawa.

Location