Furue Syoji

Furue Syoji

Chofu, Shimonoseki-shi, Yamaguchi.

Location