Ashikaga Gakko

“Kuri”, Ashikaga Gakko, Ashikaga School.
2338, Syoheicho, Ashikaga-shi, Tochigi.

Location