Kashima jingu, Kashima-shi, Ibaraki.

Kashima jingu
Kashima-shi, Ibaraki.

Location