Nambu no Himatsuri

Nanbu no Himatsuri
Nanbucho, Yamanashi.

Location