Asago-shi, Hyogo

Ritsu-unkyo
Asago-shi, Hyogo.

Location