Ryogoku kokugikan

Ryogoku kokugikan
Sumida, Tokyo.

Location