Taki-cho, Izumo-shi, Shimane

Taki-cho, Izumo-shi, Shimane.

Location