Menu Close

Tokyo Snow

Tokyo snow
Sensoji temple in Asakusa

 

Snow Covered Tokyo

Tokyo snow fullscreen

 

Zojoji temple in Shiba and Tokyo tower

 

Five-story pagoda in Senso-ji, Asakusa

 

 

 

 

 

 

Tokyo downtown covered with snow(Nezu, Bunkyo-ku)

 

 

Ojizo-sama(Uenosakuragi, Taito-ku)

 

 


 

(Atago, Minato-ku)

 

 

 

 

 

 

 

Kokyo (Imperial palace)
Imperial Palace

 


 

 

Nijubashi Bridge, Imperial Palace

 

 

 

 


Tokyo, Marunouchi

 

Shinobazunoike, Ueno

 

 

View from tokyo metropolitan observatory

 

Nezu Jinja