Zozan Jinja

Zozan Jinja
Matsushirocho, Nagano-shi, Nagano.

Location