Cherry blossoms

Cherry blossoms in Japan     Tokyo cherry blossoms     Click to view Cherry blossoms in full-screen   Sensoji temple in Asakusa, Tokyo    Sensoji temple in Asakusa, Tokyo     Sensoji temple in Asakusa, Tokyo    Sensoji temple in Asakusa, Tokyo    Sensoji temple in Asakusa, Tokyo  Sumida …

Spring in Japan

Kasuga Taisha "Byodoin" in Kyoto Nezu Jinja Hinamatsuri Springtime in Sumatakyo Gorge in Yamanashi Springtime in Yoshino, Nara Hasedera in Nara Omi Jingu in Otsu, Shiga Miidera in Shiga Sakura Monaka, the sweet of Springtime. Arakura sengen jinja in Fujiyoshida, Yamanashi Springtime in Takato, Nagano Koinobori   Soryuji temple Soryuji …