kuwana, Shichiri no Watashi ato

kuwana, Shichiri no Watashi ato
Kuwana-shi, Mie.

Location