Menu Close

Tsukiji | Namiyoke jinja shrine

Tsukiji | Namiyoke jinja shrine

Namiyoke jinja shrine
Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo.

 

Guardian angel of Tsukiji fish market

Namiyoke jinja shrine
Namiyoke jinja shrineNamiyoke jinja shrine
Namiyoke jinja shrineNamiyoke jinja shrine
Namiyoke jinja shrineNamiyoke jinja shrineNamiyoke jinja shrine

 

Namiyoke jinja shrine
Namiyoke jinja shrineNamiyoke jinja shrineOhagurozishi(Left) and Tamago zuka(right)

Japan web magazine’s recommend

6-20-37, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo.

Tsukiji Namiyoke jinja