Menu Close

Mount Fuji in Summer

Mount Fuji

Mount Fuji in Summer.
Gotenba-shi, Shizuoka.

Location